Brandverzekeringen

Klassieke Brandverzekering

test1

vraag offerte

Waarom zou u een brandverzekering afsluiten?

Als eigenaar van een woning wordt het sterk aangeraden om een brandverzekering af te sluiten om uzelf te beschermen tegen de financiële risico’s die verbonden zijn met schade aan uw woning en de inhoud van uw woning. Naar belgische wetgeving moet elke brandverzekering een minimum aan waarborgen voorzien, namelijk brand, storm, hagel en natuurrampen. Echter, een degelijke brandverzekering bevat zoveel meer. Hieronder vind u de waarborgen die minstens moeten aanwezig zijn in een kwalitatieve brandverzekering:

 • brandschade
 • schade door blikseminslag,
 • schade door ontploffing,
 • schade door implosie,
 • stormschade
 • schade door inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen
 • schade door rook en roet
 • waterschade
 • glasbraak
 • stormschade
 • schade aan het gebouw na inbraak of poging tot inbraak
 • schade na vandalisme
 • Schade door natuurrampen
 • schade bij het neerstorten van of het getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen
 • schade door het getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren.

De exacte dekkingen hangen natuurlijk af van verzekeraar tot verzekeraar. Onze specialisten begeleiden u graag naar een oplossing op maat.

Tips bij het afsluiten van een brandverzekering

 • Bespreek in de eerste plaats uw woonsituatie met één van onze onafhankelijke experten. Deze zorgen voor de juiste oplossing op maat voor uw specifieke situatie.
 • Tegenwoordig kan u zich via twee verschillende systemen verzekeren. Ofwel via een opgegeven verzekerd kapitaal, ofwel via een opgegeven aantal ruimtes van de woning. Ons team helpt u graag te bepalen welke manier van verzekeren voor u het meest interessant is.
 • Controleer of de burgerlijke aansprakelijkheid of BA gebouw is inbegrepen in het contract.
 • Informeer of een aanvullende diefstalverzekering of verzekering indirecte verliezen voor u opportuun is.
 • Informeer of er nood is aan een verzekering rechtsbijstand gebouw.

 

Opteer voor een aanvullende diefstalverzekering

Met de aanvulling diefstal bent u gerust dat u een gekozen percentage van uw inhoud vergoedt krijgt indien een inbraak in uw woning heeft plaatsgevonden.

Opteer voor een aanvullende verzekering indirecte verliezen

Met deze uitbreiding heeft u bij schade bovenop het uigekeerde bedrag recht op een extra vergoeding. Dit om allerhande bijkomende kosten te dekken zodat u volledig terug in een normale situatie kan leven.

Opteer voor een aanvullende verzekering rechtsbijstand gebouw

Deze uitbreiding geeft u recht op een volledige juridische ondersteuning indien iemand schade aan uw woning heeft berokkend en er onenigheid ontstaat. Onze experten helpen u graag om te kijken of dit in u geval nodig is.

Huurdersverzekering

vraag offerte

Waarom zou u een huurdersverzekering afsluiten?

Als huurder bent u meestal verplicht om een brandverzekering af te sluiten om te kunnen voldoen aan uw huurcontract. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid die u als huurder bezit t.o.v. de huurwoning. Daarnaast kan u ook optioneel uw inboedel meeverzekeren tegen dezelfde brand - en aanverwante gevaren indien gewenst. Onze specialisten begeleiden u graag naar een oplossing op maat.

Tips bij het afsluiten van een huurdersverzekering

 • Bespreek samen met één van onze experten wat er precies gevraagd wordt conform uw huurcontract.

Alle Risico Brandverzekering

vraag offerte

Klassieke brandverzekering versus Alle risico brandverzekering

De klassieke brandverzekering, zoals hierboven beschreven, werk volgens het principe van "opgesomde gevaren". Dit betekent ten eerste dat de zaken waartegen u verzekerd bent opgesomd vermeld staan en ten tweede dat in geval van schade de bewijslast dat uw kosten onder één van de opgesomde gevaren vallen bij u als klant ligt.

Een alle risico verzekering zet dit principe op zijn kop door te stellen dat in feite alle schade aan uw woning verzekerd is, behalve een lijst van uitsluiting die worden vermeld. Daarnaast wordt de bewijslast ook verlegd, en is het bij elke schade aan de verzekeringsmaatschappij om te bewijzen dat het eventueel niet gedekt zou zijn.

Deze verzekeringen zijn duurder maar een stuk uitgebreider en kwalitatiever.

 

Blokpolis appartementsgebouw

vraag offerte

Waarom zou u een blokpolis afsluiten

Via een blokpolis gaat u een volledige appartementsblok verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren. Dit wordt vaak gedaan zodat niet elk appartement individueel moet verzekerd worden. De premie is tot 25% goedkoper en er is minder discussie bij schade. Een blokpolis of brandverzekering voor het ganse appartementsgebouw wordt meestal afgesloten door de mede-eigenaars van een apartement. Deze opdracht wordt ook vaak aan de syndicus uitbesteedt.

 

 

Optimaliseer uw brandverzekering met tal van extra's!  +++

 • Verzekering van juwelen bij brand
 • Afkoop vrijstelling
 • Dekking tuin / zwembad
 • Indirect verlies 10%
 • ....