Autoverzekeringen

VERZEKERING BA AUTO

vraag offerte

Waarom zou u een verzekering BA Auto afsluiten?

In België en vele andere landen dient u wettelijk verplicht een verzekering BA of Burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor elk voertuig waarmee u zich op de openbare weg wenst te begeven. Deze verzekering vergoedt de stoffelijke en eventuele lichamelijke schade aan derde partijen in geval dat u een ongeval in fout veroorzaakt.

Wat dekt een verzekering BA Auto?

De verzekering BA Auto vergoedt de stoffelijke en lichamelijke schade aan derden bij een ongeval in fout. Onder “derden” verstaat men:

 • Alle andere weggebruikers betrokken bij het ongeval,
 • Passagiers betrokken bij het ongeval,
 • Betrokken partijen, andere dan weggebruikers, zoals de eigenaar van een huis waaraan u schade toebracht.

Tips bij het afsluiten van een verzekering BA Auto

 • Zorg in de eerste plaats dat uw verzekering BA Auto is aangevuld met een waarborg rechtsbijstand. Zo kunnen de bevoegde mensen snel uw schade gaan recupereren bij een derde partij indien nodig.
 • De verzekering BA Auto komt bij een ongeval niet tussen voor uw lichamelijke letsels of schade aan uw eigen wagen. Om die risico’s te dekken zijn extra waarborgen zoals een omniumverzekering en een bestuurdersverzekering nodig.
 • In de verzekering BA Auto heeft u enkel recht op onmiddelijke bijstand na ongeval. Voor echte pechverhelping en reisbijstand is een aanvullende bijstandsverzekering nodig.

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND

vraag offerte

Waarom zou u een aanvullende verzekering rechtsbijstand afsluiten?

Indien u zich met een voertuig op de openbare weg begeeft kan op een dag in aanraking komen met het gerecht. Hieronder enkele voorbeelden:

 • U moet voor de rechtbank verschijnen nadat u een snelheidsovertreding begaat.
 • Er is discussie met de tegenpartij over wie de schuldige is van een ongeval waarbij u betrokken bent geweest. Indien de partijen er uiteindelijk samen niet uitkomen, kan dit tot een rechtzaak leiden.
 • U heeft een contractueel geschil met uw garagist over een herstelling aan uw wagen.

Juridische conflicten zoals deze kunnen veel tijd en middelen kosten. Een rechtsbijstandsverzekering geeft u recht op advies van gespecialiseerde juristen en financiële tussenkomst voor de gerechtskosten.

Wat dekt een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering zorgt voor begeleiding in juridische procedures en neemt de kosten die daarbij komen kijken op zich:

 • Erelonen van uw advocaat (naar keuze),
 • Erelonen van experten,
 • Gerechtskosten.

Tips bij het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering

U kan een rechtsbijstandsverzekering afsluiten als aanvullende waarborg in uw autoverzekering of als een aparte rechtbijstandspolis. De formule die het beste past in uw situatie is van meerdere zaken afhankelijk. Onze experten zoeken graag de juiste oplossing voor u.

OMNIUMVERZEKERING

vraag offerte

Waarom zou u een aanvullende omniumverzekering afsluiten?

De verplichte BA verzekering geeft geen bescherming voor de schade die u zelf aan uw eigen voertuig veroorzaakt. U sluit hiervoor best een omniumverzkering af. Deze uitbreiding op de BA verzekering is niet wettelijk verplicht, maar in sommige situaties wel ten sterkste aangeraden.

Wat dekt een omniumverzekering?

Een volledige omniumverzekering dekt zowat alle schade aan uw eigen voertuig, ongeacht of u in fout bent. Hieronder worden de gedekte gevaren opgesomd:

 • brand,
 • glasbreuk,
 • natuurkrachten, storm en hagel,
 • aanrijding met dieren,
 • (poging tot) inbraak of diefstal,
 • marterschade,
 • schade die u zelf veroorzaakt heeft,
 • vluchtmisdrijf,
 • vandalisme.

U kan ook opteren voor een kleine omniumverzekering. In dit geval worden slechts een deel van bovenstaande risico's gedekt. 

Onze specialisten overleggen graag met u welke formule voor u het meest aangewezen is.

Tips bij het afsluiten van een omniumverzekering

De BA- en omniumverzekering dekken de schade aan derden en aan uw voertuig, maar niet de schade en de verwondingen die u als bestuurder oploopt. Die kunt u verzekeren met een bestuurdersverzekering. Daarnaast dient ook voor pechverhelping en rechtsbijstand nog gekeken te worden voor een aanvullende bijstandsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.

BESTUURDERSVERZEKERING

vraag offerte

Waarom zou u een aanvullende bestuurdersverzekering afsluiten?

Noch een verzekering BA Auto, noch een omniumverzekering verzekert u voor lichamelijke letsels die u oploopt als u zelf een ongeval veroorzaakt. Een bestuurdersverzekering biedt u die zekerheid wel. Een bestuurdersverzekering is daardoor een zeer nuttige uitbreiding op uw BA-verzekering en omniumverzekering.

Wat dekt een bestuurdersverzekering?

De bestuurdersverzekering dekt lichamelijke schade die de bestuurder oploopt bij ongevallen in allerlei omstandigheden, zoals:

 • Na een ongeval in fout.
 • Bij het in- en uitstappen om te laden/lossen of te tanken.
 • Tijdens het hulp bieden aan verkeersslachtoffers of een voertuig in panne.
 • Na een carjacking.

Deze verzekering dekt de hospitalisatie- en medische kosten (na tussenkomst ziekenfonds) en voorziet ook een inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Bij een overlijden na een ongeval voorziet de bestuurdersverzekering tevens een vergoeding.

BIJSTANDSVERZEKERING

vraag offerte

Waarom zou u een aanvullende bijstandsverzekering afsluiten?

Bovenop de BA verzekering en eventuele andere opties, geeft deze verzekering u recht op bijstand na pech aan uw voertuig, of aa uw voertuig en aan u als persoon. Dit is afhankelijk van de gekozen formule.

Wat dekt een bijstandsverzekering?

Een bijstandsverzekering (niet te verwarren met een rechtsbijstandsverzekering) zorgt voor medische bijstand en hulp bij pech, ongeval of diefstal, en dat zowel voor voertuigen als voor personen (chauffeur en passagiers).

Afhankelijk van de formule kan uw verzekering onder andere de volgende vormen van bijstand inhouden:

 • repatriëring van het voertuig en de inzittenden,
 • vervangwagen of vervangend vervoer,
 • slepen bij panne,
 • pechverhelping,
 • vergoeding van zoek- en reddingsacties,
 • overbrengen van dringende berichten en medicijnen,
 • hulp van een tolk.